Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: Václav Zelinka
Ulice a číslo popisné: 
Město a PSČ: 
Stát: Česká republika
IČ: 12487953

Bankovní spojení : 0467349003/0800

Odpovědná osoba a kontakt  Václav Zelinka

 - mob. 775 340 980, e-mail: vaclavzelinka@seznam.cz, info@alkohol-obchod.cz

1) O registraci

V našem obchodě se může registrovat a nakupovat pouze osoba starší 18ti let. Nezletilým alkohol neprodáváme.

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu Alkoho-obchod.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu Alkohol-obchod.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@alkohol-obchod.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude  po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží 2x dopravné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je starší 18-ti let! Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě pochybností o splnění podmínky plnoletosti kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stronovat v případě, že kupující neplní své povinnosti, není k zastižení, neodpovídá na telefonní hovory a e-maily.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Při předání zboží přepravcem do rukou kupujícího si prodávající vyhrazuje právo na prokázání plnoletosti kupujícího.

 Zásilkovna :

Jelikož je přepravován alkohol ve skle ,přes Zásilkovnu zasíláme balíky maximálně do 5 kg. Balíky dodány do 2 pracovních dní

Messenger :

Zboží dodáno do druhého dne

Osobní odběr

Zboží si také  můžete vyzvednout každý den Po-pá 13-23hod., So-Ne 14-23 hod. po předběžné telefonické objednávce na mob: 775 340 980 Zelinka Václav nebo na e-mail vaclavzelinka@seznam.cz v Kavárně 5.Avenue na adrese Praha 4, 5. května 49,  cca 200 m za Nuselským mostem směr Brno mezi metry Vyšehrad-Pražského povstání přímo na magistrále.

Zboží doručováno naším rozvozem (pouze na území hl. m. Prahy)

Po předchozí dohodě s kupujícím nabízíme rozvoz zakoupeného zboží na Vámi zvolenou adresu. Rozvoz je zajišťován zdarma při objednávce nad 2500,-, jinak je účtován poplatek 100,-.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Messenger :  Zboží dodáno do druhého dne balík od 2 kg do 40 kg  149 kč, dobírka  20,- Kč

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě pochybností o splnění podmínky plnoletosti kupujícícho.

V žádném případě nelze uplatnit reklamaci na použité zboží, v tomto případě na otevřené nebo poškozené lahve.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, prodávající započítává své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

V žádném případě nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě již použitého zboží, v tomto případě na otevřené nebo poškozené lahve.

7) Doručení a dodací podmínky

Při převzetí objednávky po Vás může být požadováno prokázání plnoletosti!

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) ELEKTRONICKY NEBO TELEFONICKY NÁS KONTAKTUJTE!

2) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
3) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a především aby nedošlo k poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést). V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Předplatba - při výběru této možnosti budeme zboží expedovat po obdržení platby na bankovní účet:  0467349003/0800 , platbu proveďte až po potvrzení dostupnosti zboží.
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou nebo přivezeme naším rozvozem (pouze praha) a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

9) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Pozn. V TUTO CHVÍLI NELZE OBJEDNÁVKU UHRADIT PLATEBNÍ KARTOU!

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

V žádném případě nepřebírejte zboží od přepravce pokud je balík viditelně poškozený! Postupujte dle instrukcí přepravce v případě odmítnutí převzetí pro případ poškození.

V žádném případě nelze uplatnit reklamaci na použité zboží, v tomto případě na otevřené nebo poškozené lahve.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Bc. Radka Veselá, Sádky 2b, 17100 Praha 7. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Alkohol-obchod.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.